RBDSM – הכלי שמקל על התקשורת עם אנשים חדשים

אני שמח לחיות בעולם שיש בו יותר ויותר תקשורת סביב אינטימיות ומפגשיים רומנטיים, מיניים וכו. את שיחת הRBDSM אנחנו נעשה עם אהובים בשלבים שונים של ההכרות. זו שיחה שהיא בעיקר ממולצת בשלבים הראשוניים של ההכרות לפני אינטרקציה מינית. אבל ניתן לחזור עליה כל תקופה פשוט לראות מה השתנה ואיפה אנחנו גם עם אהובים קבועים. השיחה […]

RBDSM – הכלי שמקל על התקשורת עם אנשים חדשים Read More »