התפקיד של מטפל

כמטפל, כמנחה סדנאות, כמחזיק מרחבים אני לא יכול לרפא אותכםאני לא יכול להפיג את תחושת הבדידותאני לא יכול להעלים את הקשיים אני יכול להכיר לכם כלים לטפל בעצמכםאני יכול להיות מדריך דרך לפגוש את עצמכם קיר להשלכות שלכם על דמויות הוריות או ילדיותמראה למה שאתם מבקשים או מפחדים לפגוש וגם שאני לפעמים טועה לחשוב שאני […]

התפקיד של מטפל Read More »