תפילה לעולם חדש

הלוואי ויכולנו כולנו לעבוד בשיתוף פעולה אחד גדולכל המטפלים, המנחים, היוצרים, האמניםהיינו יוצרים הפקות ענק שהיו מגיעים אליהן כל האנשים שהם כולם גם יוצריםלא היינו צריכים להיות מודאגים מכסף, מתשלומים, מחובות, מתחרות היינו רק יוצרים מהלבלא הייתי מתחייב מראש לעבודה אחתאלא קם כל יום בבוקר ושואל״מה אני רוצה ליצור היום?״ובודק מי רוצה להשתתף ביצירה הזאת […]

תפילה לעולם חדש Read More »