מה הן סדנאות מקדש?

סדנאות מקדש הן מרחב שבו אנחנו לומדים לבקש את מה שאנחנו רוצים עכשיו ברגעלהגיד לא למה שלא מתאים לנו עכשיו ברגע הזההן מרחב שמדמה תקשורת שבתקווה עוד תהייה במרחבים נוספים, אבל לעכשיו אלו המרחבים עם התקשורת הכי כנה, בונה ומחברת שאני מכיר אלו מרחבים שמותר לי להביא את עצמי כמו שאנישמותר לי להיות סקסע וג׳וסימותר […]

מה הן סדנאות מקדש? Read More »