הודיה לכל מי שקם מהמיטה הבוקר

אני רוצה להודות לנוכל האנשים שקמו הבוקרכל אלו שמוצאים את הכוח פשוט להיות זה לא מובן מאליואתם לא מובנים מאליואני מודה גם לכל אלו שיש להם היוםאולי יום טיפה יותר קשהולא מוצאים את האנרגיה ליצור, לעשות, או אפילו לקום מהמיטהתודה לנו, תודה לכולנו גם אני אחרי תקופה לא קלהעדיין מוצא את הדרךלחזור לרוטינה היום-יומיתלמשימות, השיווק, […]

הודיה לכל מי שקם מהמיטה הבוקר Read More »