Deconstruct to Reconstruct

אנחנו בתקופה של חגים ומעבריםעונה של שינוייםגדולים וקטניםמשמעותיים או חולפים בשיחה עם חברה היא האירה לי איך אני נראה שונה אחרי החזרה מתאילנדובתוך הסיפורים על המסע שעברתי שם בו הרגשתי שאני מתפרק לחלוטין הבנושזו התפרקות לצורך בנייה מחדשמחזוריות של הטבע שמתגלמת בי יש עונה כמו הסתיו שבה אני משיל ממני את כל מה שכבר לא […]

Deconstruct to Reconstruct Read More »